• Tên đồ án tốt nghiệp:
    Bảo tồn và phát huy giá trị ô phố Đinh Lễ – Nguyễn Xí – Tràng Tiền thành Trung tâm Văn hóa Sách Hà Nội 
    NH-9273Mã số tự chọn: NH-9273
  • Sinh viên: Vũ Thị Nga
    Giáo viên hướng dẫn: TS.KTS. Nguyễn Quốc Tuân
    ĐH Phương Đông