• Bảo tàng 1986

  Bảo tàng 1986

  Tên đồ án tốt nghiệp: Bảo tàng 1986  Mã số tự chọn: AN-0608 Sinh viên: Nguyễn Anh Nhung Giáo viên hướng dẫn: ThS.KTS Nguyễn Đức Vinh Đại học Xây dựng Hà Nội

   
 • Lavender Spa

  Lavender Spa

  Tên đồ án tốt nghiệp: Lavender Spa  Mã số tự chọn: Sinh viên: Hoàng Thị Mai Giáo viên hướng dẫn: KTS. Nguyễn Thế Lương ĐH Kiến trúc Hà Nội

   
 • Khách sạn The Phoenix Tam Đảo

  Khách sạn The Phoenix Tam Đảo

  Tên đồ án tốt nghiệp: Khách sạn The Phoenix Tam Đảo  Mã số tự chọn: HN-1183 Sinh viên: Nguyễn Hải Anh Giáo viên hướng dẫn: ThS.KTS Nguyễn Trần Liêm ĐH Kiến Trúc Hà Nội

   
 • Thiết kế đô thị khu vực Cửa Bé - Nha Trang

  Thiết kế đô thị khu vực Cửa Bé – Nha Trang

  Tên đồ án tốt nghiệp: Thiết kế đô thị khu vực Cửa Bé – Nha Trang  Mã số tự chọn: ĐT-0165 Sinh viên:Điểm Thanh Thiện Giáo viên hướng dẫn: ThS.KTS Nguyễn Thị Minh Nguyệt ĐH […]