Thiết kế nội thất văn phòng Dreamplex – Bên ngoài những chiếc hộp

Sinh viên: Đặng Thị Thanh Trang GVHD: TS.KTS Nguyễn Thị Hạnh Nguyên Đại học Công nghệ TP.HCM