Quy hoạch phân khu vườn thú Safari Phú Quốc, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang – tỷ lệ 1/2000

SV: Lê Thùy Phương, Bùi Trà My, Vũ Thị Trang – Đại học Kiến trúc Hà Nội GV: PGS.TS.KTS Lương Tú Quyên, Ths.KTS Nguyễn Thị Diệu Hương