• Nhà ở Nguyễn Công Trứ

  Nhà ở Nguyễn Công Trứ

  SV: Lê Thị Thùy Linh – Đại học Kiến trúc Hà Nội GV: Ths.KTS Phạm Việt Hải

   
 • Bảo tàng tàu không số

  Bảo tàng tàu không số

  SV: Đặng Trần Côn – Đại học Xây dựng Miền Trung GV: Ths. Ngô Đức Quý, Ths. Hoàng Tuấn Minh, Ths. Dương Thị Thu Thùy