• Kết quả Giải thưởng Loa Thành 2019

  Kết quả Giải thưởng Loa Thành 2019

  Giải thưởng Loa Thành năm 2019 (lần thứ 31) gồm: 2 giải Nhất, 13 giải Nhì, 24 giải Ba, 40 giải Hội đồng cho các đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên các […]

   
 • Kết quả Giải thưởng Loa Thành 2018

  Kết quả Giải thưởng Loa Thành 2018

  (Kèm theo Quyết định số: 20/2018 – QĐ/HĐGTLT ngày 11/11/2018) GIẢI NHẤT (03 đồ án): TT HỌ VÀ TÊN TÊN ĐỀ TÀI  TỐT NGHIỆP GV HƯỚNG DẪN CHÍNH 1 Nguyễn Mạnh Hùng ĐH Kiến trúc […]

   
 • Giải thưởng Loa Thành 2018 – Thông báo số 2

  Giải thưởng Loa Thành 2018 – Thông báo số 2

  Cuộc thi đồ án tốt nghiệp đại học xuất sắc ngành Xây dựng – Kiến trúc toàn quốc năm 2018 là lần thứ 30 được tiến hành tổ chức theo quy chế GTLT sửa đổi […]

   
 • Giải thưởng Loa Thành 2018 – Thông báo số 1

  Giải thưởng Loa Thành 2018 – Thông báo số 1

  Cuộc thi đồ án tốt nghiệp đại học xuất sắc ngành Xây dựng – Kiến trúc toàn quốc năm 2018 là lần thứ 30 được tiến hành tổ chức theo quy chế Giải thưởng Loa […]