LoaThanh2017_Nhi_11

SV: Nguyễn Duy Khánh – Đại học Bách khoa TPHCM
GV: Ths.KTS Huỳnh Tương Thân