giaithuongloathanh2018_1Cuộc thi đồ án tốt nghiệp đại học xuất sắc ngành Xây dựng – Kiến trúc toàn quốc năm 2018 là lần thứ 30 được tiến hành tổ chức theo quy chế Giải thưởng Loa Thành sửa đổi đã được ban hành năm 2013.
Hội đồng Giải thưởng kêu gọi các trường có đào tạo ngành Xây dựng – Kiến trúc trong toàn quốc tích cực hưởng ứng, tuyển chọn các đồ án xuất sắc gửi dự thi, theo tỷ lệ quy định 1 đồ án /50sv

Đối tượng dự thi:
* Các đồ án của một sinh viên hoặc một nhóm sinh viên (không quá 3 SV/01 đồ án) được điểm 8,0 trở lên.
* Điểm trung bình học tập xếp loại khá tính cho toàn khoá học:
+ Đối với hệ niên chế điểm trung bình học tập toàn khóa không dưới 7,0 điểm
+ Đối với hệ tín chỉ điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa không dưới 2,5 điểm

Thời gian nộp đồ án dự thi:
+ Các trường khu vực phía Bắc từ ngày 01 đến ngày 20/08/2018
+ Các trường khu vực phía Nam từ ngày 10 đến ngày 30/08/2018

Địa điểm nộp đồ án:
* Khối Kiến trúc- Quy hoạch:
+ Văn Phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam
40 Tăng Bạt Hổ – Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 048.253648
* Khối Kỹ thuật Xây dựng (Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi, Kỹ thuật hạ tầng & môi trường Đô thị, Kinh tế, Cơ điện xây dựng):
+ Văn phòng Tổng Hội Xây dựng Việt Nam
625A Đường La Thành Ba Đình – Hà Nội. ĐT: 0438314732; 0438.314733

Hồ sơ dự thi:
* Công văn của nhà trường đề nghị được tham gia cuộc thi kèm theo danh sách tên các đồ án và thí sinh.
* Đồ án tốt nghiệp (quy cách theo quyết định 19/2016-QĐ/HĐGTLT ngày 04/11/2016) gồm:
+ 01 bản chính có đầy đủ chữ ký của những ngưới có liên quan (bao gồm cả thuyết minh và bản vẽ)
+ 01 bản photo gồm cả thuyết minh và bản vẽ (bản vẽ có thể photo khổ nhỏ hơn so với bản chính nhưng vẫn phải đảm bảo nhìn rõ ràng, sạch đẹp, không có vệt đen)
* Bảng điểm của từng thí sinh (điểm học tập và điểm tốt nghiệp)
* Bản giới thiệu tóm tắt nội dung đồ án.
* Các bản nhận xét của thầy chấm và thầy phản biện.
* Kết quả chấm của Hội đồng tuyển chọn đồ án tốt nghiệp xuất sắc ở trường
* ảnh 4×6 (ảnh mầu) của thí sinh và bản trích ngang theo mẫu kèm.
Lưu ý: Riêng các đồ án khối chuyên ngành Kiến trúc – Quy hoạch tuân theo quy định của Hội Kiến trúc sư VN gửi tới các trường.

HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG LOA THÀNH XIN LƯU Ý CÁC TRƯỜNG:
1. Trong các năm trước, các trường gửi hồ sơ dự thi của khối Kiến trúc – Quy hoạch không đầy đủ theo quy định (thiếu bản giới thiệu tóm tắt nội dung đồ án, các bản nhận xét của thầy chấm và phản biện).
Đối với khối Kỹ thuật Xây dựng (Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi, Kỹ thuật hạ tầng & môi trường Đô thị, Kinh tế, Cơ điện xây dựng) từ năm 2013, mỗi đồ án phải nộp thêm 01 bản phô tô (gồm cả thuyết minh và bản vẽ), nếu hồ sơ dự thi nào không đầy đủ như quy định trong văn bản này bị xem là không hợp lệ và sẽ bị loại.
2. Từ năm 2017, Hội đồng GTLT sẽ thực hiện quyết định số 19/2016-QĐ/HĐGTLT ngày 04/11/2016 về hạn chế số trang thuyết minh chính, quy định quy cách font chữ và cỡ chữ (xem quyết định gửi kèm), nếu vi phạm đồ án sẽ được xem là không hợp lệ. Đề nghị các trường đặc biệt lưu ý.
3. Trong các năm trước nhiều trường nộp đồ án dự thi quá chậm so với thời hạn quy định, và nhiều bài dự thi là các báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học, không phải là đồ án tốt nghiệp đều không được xếp giải.
4. Về kinh phí hỗ trợ cuộc thi: Sau khi gửi hồ sơ dự thi đề nghị gửi ngay kinh phí cho Ban Tổ chức cuộc thi theo Quy chế 2012 (QĐ số 08/HĐGTLT ban hành ngày 29/06/2012) và QĐ số 04/HĐGTLT ban hành ngày 20/03/2013. Cụ thể:
Mức kinh phí đóng góp của các trường cho Ban Tổ chức Giải là 1.000.000đ (Một triệu đồng) trên 01 đồ án tham gia dự thi. Địa chỉ gửi kinh phí:
Gửi tiền mặt tại:
Văn phòng Tổng Hội Xây dựng Việt Nam – 625A, La Thành, Hà Nội
Chuyển khoản:
Tổng Hội Xây dựng Việt Nam
Tài khoản: 1200311001739
Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.
5. Để tiện cho việc liên hệ giữa Ban tổ chức và các trường có đồ án gửi thi, Ban tổ chức đề nghị các trường cung cấp thông tin của các cá nhân/phòng ban chịu trách nhiệm về Giải thưởng Loa Thành của đơn vị mình. Mọi thông tin phản hồi xin liên hệ:
ThS. Phạm Ngọc Tráng – Thư ký Ban tổ chức GTLT 2018
Số điện thoại: 0982.475.199 hoặc Email: Pnt114@gmail.com

HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG LOA THÀNH 2018