(Kèm theo Quyết định số: 14/2016 – QĐ/HĐGTLT ngày 02/11/2016)

Giải Nhất (05 đồ án):

Giải thưởng Loa Thành 2016 / Giải Nhất

Giải Nhì (16 đồ án):

Giải thưởng Loa Thành 2016 / Giải Nhì

Giải Ba (37 đồ án):

Giải thưởng Loa Thành 2016 / Giải Ba

 

Giải Hội đồng (39 đồ án):

Giải thưởng Loa Thành 2016 / Giải Hội đồng

 

Thống kê số lượng đoạt giải:

Giải thưởng Loa Thành 2016 / Thống kê số lượng