• Tên đồ án tốt nghiệp:
    Khách sạn The Phoenix Tam Đảo 
    Nguyễn Hải AnhMã số tự chọn: HN-1183
  • Sinh viên: Nguyễn Hải Anh
    Giáo viên hướng dẫn: ThS.KTS Nguyễn Trần Liêm
    ĐH Kiến Trúc Hà Nội