Được lấy tên từ một công trình kiến trúc thành trì độc đáo của cha ông xưa – Thành Cổ Loa, Giải thưởng Loa Thành là một giải thưởng uy tín trao cho các sinh viên với những đồ án tốt nghiệp xuất sắc trong chuyên ngành kiến trúc, xây dựng. Năm nay (2015) đã là năm thứ 27 giải thưởng này được tổ chức. Cho dù những đồ án được trao giải chưa thực sự hoàn hảo và có tính khả thi cao nhưng đã thể hiện được sự sáng tạo trong các tân kiến trúc sư..