cropped-giaithuongloathanh512.pngI. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Giải thưởng Loa Thành (sau đây gọi tắt là Giải thưởng), dành cho các đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên các chuyên ngành đào tạo về xây dựng và kiến trúc, do Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Xây dựng phối hợp tổ chức, nhằm động viên, khuyến khích sinh viên học tập và say mê nghề nghiệp, khích lệ tìm tòi sáng tạo, qua đó phát hiện, tôn vinh các tài năng trẻ trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng.
Giải thưởng được xét hàng năm và trao tặng vào dịp 20/11 (ngày Nhà giáo Việt Nam).

Cơ quan Thường trực Giải thưởng:
Văn phòng Tổng Hội Xây dựng Việt Nam
Địa chỉ: 625A Đường La Thành, Hà Nội.
Điện thoại: 04-38314732 / 04-3831 4733

II. ĐỐI TƯỢNG
• Là các đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên có điểm bảo vệ từ 8,0 trở lên (do một người hoặc một nhóm người không quá 03 người thực hiện) của hệ chính quy dài hạn, cũng như chính quy liên thông.
• Người có đồ án dự thi phải có kết quả học tập đạt điểm trung bình toàn khoá không dưới 7,0; điểm đồ án tại Hội đồng bảo vệ của trường đạt không dưới 8,0 và không bị kỷ luật từ cảnh cáo toàn trường trở lên.
• Đồ án không phải là chuyên đề nghiên cứu khoa học.
• Đồ án được Nhà trường tổ chức chấm chọn, xếp hạng Nhất, Nhì, Ba trước khi gửi tham gia dự thi (có văn bản hướng dẫn thực hiện từ năm 2014).

III. TIÊU CHUẨN
1. Đồ án phải thể hiện tính tổng hợp và tính hệ thống kiến thức của người kỹ sư, kiến trúc sư, đáp ứng đầy đủ các mục tiêu đào tạo của các chuyên ngành. Nội dung đồ án có chất lượng cao, có tính hoàn thiện và không có sai sót đáng kể trong mọi khâu.
2. Đồ án phải có áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại và có tính sáng tạo, độc đáo.
3. Đồ án phải có tính khả thi, gắn liền với nhu cầu phát triển thực tiễn của ngành xây dựng tại các địa phương, vùng, miền ở Việt Nam.
4. Đồ án có hình thức thể hiện đẹp, sáng sủa, bản thuyết minh trình bày súc tích, văn phong chuẩn xác.
Căn cứ vào các tiêu chuẩn trên, các Hội đồng giám khảo chuyên ngành có nhiệm vụ cụ thể hoá cho phù hợp với đặc thù chuyên ngành.
Các tiêu chuẩn nói trên được lượng hoá theo thang điểm 100 như sau:
• Tiêu chuẩn 1: 35 điểm
• Tiêu chuẩn 2: 30 điểm
• Tiêu chuẩn 3: 25 điểm
• Tiêu chuẩn 4: 10 điểm
Tổng cộng: 100 điểm

IV. GIẢI THƯỞNG VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Giải thưởng gồm:
– Bằng chứng nhận Giải thưởng.
– Huy chương Vàng, Bạc, Đồng.
– Huy hiệu “Tuổi trẻ Sáng tạo” của BCH Trung ương Đoàn (đối với giải đặc biệt, giải nhất), Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn (đối với giải nhì, ba).
– Bằng “Sáng tạo Kiến trúc” của Hội Kiến trúc sư Việt Nam (đối với giải Nhất, giải Nhì chuyên ngành Kiến trúc – Quy hoạch).
Ngoài ra, các đồ án đoạt giải sẽ được giới thiệu trên các tạp chí chuyên ngành hoặc giới thiệu tham gia triển lãm quốc tế. Các tác giả trúng giải được ưu tiên giới thiệu đến làm việc ở cơ quan, đơn vị thuộc các thành phần kinh tế và tham gia Tổng Hội Xây dựng Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

Cơ cấu Giải thưởng:
+ Các giải chính thức gồm: Giải Đặc biệt, giải Nhất, giải Nhì và giải Ba, số lượng cụ thể do Hội đồng quyết định, nhưng tổng số giải không vượt quá 30% số lượng đồ án tham gia dự thi.
+ Ngoài các giải chính thức còn có giải thưởng Hội đồng, số lượng cụ thể do Hội đồng Giải thưởng quyết định, nhưng không vượt quá 20% tổng số đồ án tham gia dự thi. Giải thưởng Hội đồng được trao theo một số chuyên đề do Hội đồng chuyên ngành đề xuất như:
• Giải thưởng Hội đồng cho đồ án có ý tưởng sáng tạo, đề tài độc đáo và mới lạ.
• Giải thưởng Hội đồng cho đồ án ứng dụng khoa học công nghệ mới.
• Giải thưởng Hội đồng cho đồ án hướng tới cộng đồng.
• Giải thưởng Hội đồng cho đồ án có xu hướng bền vững.

Các Giải thưởng này dành cho các đồ án chưa đạt hết các tiêu chuẩn ở mục III trong Quy chế, nhưng thể hiện sự cố gắng đáng ghi nhận ở một trong các lĩnh vực trên và không nhất thiết phải có ở tất cả các chuyên ngành dự thi.

+ Thang điểm tương ứng với các loại giải:
• Giải Đặc biệt: 100 điểm
• Giải Nhất: Từ 90 – 99
• Giải Nhì: Từ 80 – 89
• Giải Ba: Từ 70 – 79
• Giải Hội đồng: Theo đề xuất của từng Hội đồng chuyên ngành.

V. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ
Tất cả các đồ án tham gia dự thi đều phải được đăng ký.

a. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:
– Công văn của nhà trường đề nghị tham gia dự thi kèm theo danh sách các đồ án và thí sinh.
– Đồ án tốt nghiệp (gồm: thuyết minh và các bản vẽ theo quy định cụ thể của các chuyên ngành).
– Bản giới thiệu tóm tắt nội dung đồ án.
– Bảng điểm của từng thí sinh (điểm học tập 5 năm và điểm tốt nghiệp).
– Các bản nhận xét của thầy chấm và thầy phản biện.
– Kết quả chấm của Hội đồng tuyển chọn đồ án tốt nghiệp xuất sắc ở trường (theo thang điểm 100).
– 02 ảnh màu chân dung 4×6 (ảnh chụp gần nhất) của thí sinh và bản trích ngang theo mẫu đính kèm.

b. Thời gian đăng ký dự thi:
Tất cả các đồ án dự thi phải được đăng ký đúng hạn theo quy định.
– Đối với các trường phía Bắc đăng ký đến hết ngày 01 tháng 08.
– Đối với các trường phía Nam đăng ký đến hết ngày 10 tháng 08.

c. Nơi đăng ký dự thi:
Khối Kiến trúc – Quy hoạch:
Tại Văn Phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam
23 Đinh Tiên Hoàng – Hoàn Kiếm Hà Nội.
Điện thoại: 04-38253648
Khối Kỹ thuật Xây dựng (Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi, Kỹ thuật hạ tầng môi trường Đô thị, Kinh tế xây dựng, Cơ điện xây dựng…):
Tại Văn phòng Tổng Hội Xây dựng Việt Nam
625A Đường La Thành Ba Đình – Hà Nội
Điện thoại: 04-38314732 / 04-38314733

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Bộ máy điều hành cao nhất của Giải thưởng là Hội đồng Giải thưởng, gồm: lãnh đạo các cơ quan tổ chức Giải thưởng, luân phiên hàng năm đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng. Trưởng ban Tổ chức Giải thưởng là Uỷ viên thường trực của Hội đồng.

Giúp việc cho Hội đồng Giải thưởng là Ban Tổ chức Giải thưởng gồm các lãnh đạo và chuyên viên cấp Vụ, Ban của các cơ quan tổ chức Giải. Các Hội đồng chuyên ngành là các chuyên gia từ các cơ sở đào tạo và hoạt động nghề nghiệp. Các thành viên tham gia Hội đồng chuyên ngành năm nào, phải là những người không có sinh viên của trường mình tham gia năm đó. Ban Tổ chức Giải thưởng và các Hội đồng chuyên ngành có nhiệm vụ tuyển chọn các đồ án xuất sắc theo các Tiêu chuẩn xét thưởng để trình Hội đồng Giải thưởng xem xét, quyết định.

Ở các trường, thành lập Hội đồng tuyển chọn cấp trường và chọn ra các đồ án xuất sắc theo tỷ lệ 1 đồ án trên 50 sinh viên tốt nghiệp để gửi lên Hội đồng Giải thưởng. Hồ sơ của các đồ án phải đầy đủ theo quy định tại mục V.a. Ngoài ra các trường cần gửi cho Hội đồng Giải thưởng danh sách các ngành đào tạo của trường theo mã số ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và số lượng sinh viên tốt nghiệp năm có đồ án tham gia dự thi của trường.

VII. KINH PHÍ
– Kinh phí để tổ chức Giải được thực hiện từ các nguồn sau:
Hỗ trợ, đóng góp của các cơ quan phối hợp tổ chức Giải thưởng (mức cụ thể do Hội đồng Giải thưởng quyết định), số kinh phí này không bao gồm các giải do cơ quan tặng riêng cho các đối tượng khác nhau.
– Các trường tham gia giải thưởng hỗ trợ kinh phí tuỳ theo số lượng đồ án tham gia dự thi (căn cứ vào tình hình thực tế, mức cụ thể do Hội đồng Giải thưởng quy định).
– Tài trợ của các tổ chức và cá nhân. Hội đồng Giải thưởng hoan nghênh sự quan tâm đóng góp, hỗ trợ của tất cả các cơ quan, cá nhân trong và ngoài nước vì sự thành công chung của Giải.

VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay cho Quy chế Giải thưởng Loa Thành năm 2012, ban hành kèm theo QĐ số:08/2012 – QĐ/HĐGTLT ngày 28/ 6/ 2012 của Hội đồng giải thưởng Loa Thành năm 2012.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có điểm nào chưa phù hợp, các Trường, các cơ quan phối hợp tổ chức, phản ánh về Ban Tổ chức Giải thưởng. Ban Tổ chức Giải thưởng có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo lên Hội đồng Giải thưởng để xem xét, sửa đổi.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013-QĐ/HĐGTLT ngày 20/9/2013 của Hội đồng giải thưởng Loa Thành)