• Tên đồ án tốt nghiệp:
  Quy hoạch phân khu đô thị Daktorech (Phân khu A1), thành phố Kontum, tỉnh Kontum
  Dang Minh Tu - Nguyen Phuong ThaoMã số tự chọn: MT-2112
 • Sinh viên:
  Đặng Minh Tú – Nguyễn Phương Thảo
  Giáo viên hướng dẫn: TS.KTS Nguyễn Xuân Hinh
  ĐH Kiến Trúc Hà Nội