• Tên đồ án tốt nghiệp:
    Thiết kế nội ngoại thất Trường Đại học Kiến trúc TPHCM – cơ sở Đà Lạt 
    CT-2009Mã số tự chọn: CT-2009
  • Sinh viên: Nguyễn Hữu Chí Thiện
    Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Hạnh Nguyên
    ĐH Công nghệ TPHCM