PowerPoint Presentation

SV: Lê Kiến Quốc – Đại học Kiến trúc TPHCM
GV: Ths.KTS Lê Thị Minh Tâm