• Tên đồ án tốt nghiệp:
    Trung tâm Văn hóa Lý Sơn – Quảng Ngãi 
    GA-4918Mã số tự chọn: GA-4918
  • Sinh viên: Võ Trường Giang
    Giáo viên hướng dẫn: KTS Lê Thị Minh Tâm
    ĐH Kiến trúc TPHCM