PowerPoint Presentation

SV: Võ Hoàng Bảo Ngọc – Đại học Kiến trúc TPHCM
GV: TS. Nguyễn Thị Hạnh Nguyên