• Tên đồ án tốt nghiệp:
    Văn phòng công ty Space Matrix Việt Nam
    PrintMã số tự chọn: TP-3146
  • Sinh viên: Nguyễn Trần Trúc Phương
    Giáo viên hướng dẫn: ThS.KTS Hà Anh Tuấn
    ĐH Kiến trúc TPHCM